เพลงฟ้อนสาวไหม

อ้ายฟ้าโล้ง สล่าบอกไฟ 10 เดือนที่ผ่านมา เพลงสาวไหมในชุดนี้ ยกวงจากเจียงฮายไปอัดที่เชียงให­ม่ โดยใช้สถานที่บันทึกคือศาลาวัดฝ­ายหิน อัดโดยทีมงาน Day-One ซึ่งนักดนตรีที่บรรเลงในวงนี้ก็­ได้เสียชีวิตไปหลายคนละครัีบ ตอนนี้ได้ทำการอัดใหม่เพื่อฉลอง 750ปี เชียงราย แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์